ІНФОРМАЦІЯ

про кількість вільних місць у 2-11 класах

на 2018-2019 навчальний рік

 

Вільні місця:

5-Г – 2 місця

8-В – 2 місця

11-А – 3 місця

11-Б – 1 місце

В інших класах вільним місць немає.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

 1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України “Про освіту”

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року         виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п.1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого          самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що         найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі           освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа,                     гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України “Про загальну середню освіту”

Стаття 18. Зарахування учнів

 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 3. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

УМОВИ КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ УЧНІВ 2-11 кл.

ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 76 ім. О.ГОНЧАРА

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

 

      І.   Загальні положення та організація конкурсу.

 1. У конкурсі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання за наявності вакантних місць у класах.
 2. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків на ім’я директора школи, надання оригіналу та копії свідоцтва про народження дитини, медичної картки встановленого зразка, табеля успішності, свідоцтва про базову середню освіту, характеристики.
 3. Пільгові умови надаються дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям пільгових категорій.

 

       ІІ.   Проведення конкурсу.

 1. Конкурсний прийом учнів, які вступають до 5-11 класів спеціалізованої школи, проводиться протягом навчального року за результатами виконання контрольної роботи з української мови (диктант і додаткове завдання), якщо учень виявляє знання достатнього та високого рівнів. Завдання для контрольної роботи підібрані відповідно до вимог чинної програми, затверджені заступником директора з навчально-виховної роботи та головоюметодичного об’єднаннявчителів української мови.
 2. Оцінка з української літератури за семестр чи навчальний рік повинна бути не нижчою, як 7 балів.
 3. Вступні випробування проводяться в письмовій формі.
 4. Результати конкурсних випробувань (контрольні роботи) зберігаються протягом року.
 5. Результати випробування оголошуються батькам у день прийому дітей.
 6. Учні, які мають початковий рівень з будь-якого предмета, до навчального закладу не зараховуються.
 7. При зарахуванні учня до школи враховується характеристика з навчального закладу, у якому він перебував раніше.

 

            ІІІ.   Порядок зарахування.

 1. Діти, які пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі результатів контрольної роботи та інших вищезазначених умов конкурсу. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу за умови надання відповідних документів.
 2. До школи подаються такі документи:
  • особова справа;
  • заява батьків;
  • копія свідоцтва про народження;
  • медична картка;
  • характеристика.
 3. Якщо батьки не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією протягом тижня після оголошення результатів конкурсу. Апеляція розглядається протягом 3-х днів з дня її подання апеляційній комісії.
 4. Якщо висновки не задовольняють батьків, вони можуть звернутися до апеляційної комісії районного управління освіти, молоді та спорту.
 5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 5-11 класів, вступають до іншого ЗНЗ.
 6. Діти, які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів, відраховуються.

 

            ІV.   Контроль за проведенням конкурсу.

 1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої Наказом МОН України № 389 від 19.06.2003 р.
 2. При порушенні школою вимог Інструкції та Правил конкурсного прийому рішенням районного управління освіти, молоді та спорту результати конкурсу визнаються недійсними. Районне управління освіти, молоді та спорту проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.