УМОВИ КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ УЧНІВ 2-11 кл.

ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 76 ім. О.ГОНЧАРА

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

 

      І.   Загальні положення та організація конкурсу.

 1. У конкурсі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання за наявності вакантних місць у класах.
 2. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків на ім’я директора школи, надання оригіналу та копії свідоцтва про народження дитини, медичної картки встановленого зразка, табеля успішності, свідоцтва про базову середню освіту, характеристики.
 3. Пільгові умови надаються дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям пільгових категорій.

 

       ІІ.   Проведення конкурсу.

 1. Конкурсний прийом учнів, які вступають до 5-11 класів спеціалізованої школи, проводиться протягом навчального року за результатами виконання контрольної роботи з української мови (диктант і додаткове завдання), якщо учень виявляє знання достатнього та високого рівнів. Завдання для контрольної роботи підібрані відповідно до вимог чинної програми, затверджені заступником директора з навчально-виховної роботи та головоюметодичного об’єднаннявчителів української мови.
 2. Оцінка з української літератури за семестр чи навчальний рік повинна бути не нижчою, як 7 балів.
 3. Вступні випробування проводяться в письмовій формі.
 4. Результати конкурсних випробувань (контрольні роботи) зберігаються протягом року.
 5. Результати випробування оголошуються батькам у день прийому дітей.
 6. Учні, які мають початковий рівень з будь-якого предмета, до навчального закладу не зараховуються.
 7. При зарахуванні учня до школи враховується характеристика з навчального закладу, у якому він перебував раніше.

 

            ІІІ.   Порядок зарахування.

 1. Діти, які пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі результатів контрольної роботи та інших вищезазначених умов конкурсу. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу за умови надання відповідних документів.
 2. До школи подаються такі документи:
  • особова справа;
  • заява батьків;
  • копія свідоцтва про народження;
  • медична картка;
  • характеристика.
 3. Якщо батьки не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією протягом тижня після оголошення результатів конкурсу. Апеляція розглядається протягом 3-х днів з дня її подання апеляційній комісії.
 4. Якщо висновки не задовольняють батьків, вони можуть звернутися до апеляційної комісії районного управління освіти, молоді та спорту.
 5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 5-11 класів, вступають до іншого ЗНЗ.
 6. Діти, які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів, відраховуються.

 

            ІV.   Контроль за проведенням конкурсу.

 1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої Наказом МОН України № 389 від 19.06.2003 р.
 2. При порушенні школою вимог Інструкції та Правил конкурсного прийому рішенням районного управління освіти, молоді та спорту результати конкурсу визнаються недійсними. Районне управління освіти, молоді та спорту проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.