ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ УЧНІВ

ДО 1, 2-4 кл. СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 76 ім. О.ГОНЧАРА

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

 

       І.   Загальні положення та організація конкурсу.

 1. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання, яким на 1 вересня виповнилося 6 років.
 2. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків на ім’я директора школи, надання оригіналу та копії свідоцтва про народження дитини, медичної картки встановленого зразка.
 3. При отриманні однакової кількості балів – перевага надається дітям мікрорайону та дітям пільгових категорій.

 

      ІІ. Проведення конкурсу.

 1. Конкурсний прийом дітей, які вступають до 1 класу спеціалізованої школи, проводиться з 1 квітня до 31 травня та в серпні щовівторка та щочетверга з 15.00 до 17.00 у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків.
 2. Співбесіда з дитиною включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно спеціалізації. Завдання розроблені педагогічною комісією на основі матеріалів, запропонованих психологічною службою, затверджені директором школи та погоджені в районному управлінні освіти. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
 3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною не перевищує 3 осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває 15-30 хвилин.
 4. Співбесіда проводиться в усній формі.
 5. Конкурсний прийом учнів, які вступають до 2-4 класів спеціалізованої школи проводиться протягом навчального року за результатами контрольної роботи з української мови (письмово) та читання (усно). Зарахування відбувається за умови, що учень виявляє знання достатнього та високого рівнів. Завдання для контрольних робіт підібрані відповідно до вимог чинної програми, затверджені заступником директора з навчально-виховної роботи та головою методичного об’єднання учителів початкової школи.
 6. Результати конкурсних випробувань оформляються протоколом комісії і зберігаються протягом року.
 7. Результати випробування оголошуються батькам в день прийому дітей.

 

          ІІІ. Порядок зарахування.

 1. Діти, які пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Списки учнів, рекомендованих до зарахування, оголошуються протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Зарахування проводиться наказом директора школи після подання батьками відповідних документів.
 2. До школи подаються такі документи:
  • заява батьків;
  • копія свідоцтва про народження;
  • медична картка;
 3. Якщо батьки не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією протягом тижня після оголошення результатів конкурсу. Апеляція розглядається протягом 3-х днів з дня її подання апеляційній комісії.
 4. Якщо висновки комісії не задовольняють батьків, вони можуть звернутися до апеляційної комісії районного управління освіти.
 5. Діти, які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без повноважних причин протягом 10 днів, відраховуються.

 

            ІV. Контроль за проведенням конкурсу.

 1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 р.
 2. При порушенні школою вимог Інструкції та Правил конкурсного прийому рішенням районного управління освіти, молоді та спорту результати конкурсу визнаються недійсними. Районне управління освіти, молоді та спорту проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

УМОВИ КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ УЧНІВ 5-11 кл.

ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 76 ім. О.ГОНЧАРА

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

 

      І.   Загальні положення та організація конкурсу.

 1. У конкурсі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання за наявності вакантних місць у класах.
 2. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків на ім’я директора школи, надання оригіналу та копії свідоцтва про народження дитини, медичної картки встановленого зразка, табеля успішності, свідоцтва про базову середню освіту, характеристики.
 3. Пільгові умови надаються дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям пільгових категорій.

 

       ІІ.   Проведення конкурсу.

 1. Конкурсний прийом учнів, які вступають до 5-11 класів спеціалізованої школи, проводиться протягом навчального року за результатами виконання контрольної роботи з української мови (диктант і додаткове завдання), якщо учень виявляє знання достатнього та високого рівнів. Завдання для контрольної роботи підібрані відповідно до вимог чинної програми, затверджені заступником директора з навчально-виховної роботи та головоюметодичного об’єднаннявчителів української мови.
 2. Оцінка з української літератури за семестр чи навчальний рік повинна бути не нижчою, як 7 балів.
 3. Вступні випробування проводяться в письмовій формі.
 4. Результати конкурсних випробувань (контрольні роботи) зберігаються протягом року.
 5. Результати випробування оголошуються батькам у день прийому дітей.
 6. Учні, які мають початковий рівень з будь-якого предмета, до навчального закладу не зараховуються.
 7. При зарахуванні учня до школи враховується характеристика з навчального закладу, у якому він перебував раніше.

 

            ІІІ.   Порядок зарахування.

 1. Діти, які пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі результатів контрольної роботи та інших вищезазначених умов конкурсу. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу за умови надання відповідних документів.
 2. До школи подаються такі документи:
  • особова справа;
  • заява батьків;
  • копія свідоцтва про народження;
  • медична картка;
  • характеристика.
 3. Якщо батьки не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією протягом тижня після оголошення результатів конкурсу. Апеляція розглядається протягом 3-х днів з дня її подання апеляційній комісії.
 4. Якщо висновки не задовольняють батьків, вони можуть звернутися до апеляційної комісії районного управління освіти, молоді та спорту.
 5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 5-11 класів, вступають до іншого ЗНЗ.
 6. Діти, які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів, відраховуються.

 

            ІV.   Контроль за проведенням конкурсу.

 1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої Наказом МОН України № 389 від 19.06.2003 р.
 2. При порушенні школою вимог Інструкції та Правил конкурсного прийому рішенням районного управління освіти, молоді та спорту результати конкурсу визнаються недійсними. Районне управління освіти, молоді та спорту проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.