Порядок організації індивідуальної форми навчання

Індивідуальна форма навчання може бути організована для учнів школи, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад.

Організація навчання учнів за індивідуальною формою навчання здійснюється відповідно до

  • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом МОН України №8 від 12.01.2016,
  • наказу МОН України №635 від 24.04.2017 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

на підставі довідок лікувальних закладів, висновків психолого-медико-педагогічної консультації(за умовами їх наявності) та заяв батьків учнів.