Порядок організації інклюзивної освіти

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

На підставі заяв батьків та з метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти здійснюється організація інклюзивної освіти відповідно до

  • Статей 19, 20 Закону України «Про освіту»
  • Постанови Кабінету міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами внесеними згідно постанови КМУ від 09.08.2017 №588

При зарахуванні дитини з ООП до школи з подальшим відкриттям інклюзивного класу, окрім обов’язкового пакету документів, додатково подається витяг з протоколу засідання міської психолого-медико-педагогічної комісії.