У нашій школі створено постійно діючий орган громадського самоврядування – Рада школи.

 

        Метою діяльності Ради школи є:
• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
• об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
• розширення колегіальних норм управління школою;
• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Голова Ради школи

Наруцька Тетяна Василівна

+38 096 3732838